Poczta Polska podpisała umowę z Głównym Urzędem Statystycznym

W wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny Poczta Polska dostarczy druki bezadresowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Poczta Polska doręczy ponad 15 mln listów Prezesa GUS w całej Polsce. Narodowy Spis Powszechny rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 roku.

Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania druków bezadresowych dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W ramach współpracy Poczta Polska zrealizuje zarówno odbiór przesyłek z Zakładu Wydawnictw Statystycznych GUS w Radomiu, przygotowanie korespondencji przez Dział Wydruku i Konfekcjonowania  w Warszawie, jak również ich dystrybucję na terenie całej Polski. Do 18 maja br. Poczta Polska dostarczy ponad 15 mln listów Prezesa GUS do wszystkich punktów adresowych w kraju. List zawiera informacje o zasadach przebiegu i realizacji spisu powszechnego. W związku z epidemią i zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązkową formą tegorocznego spisu będzie forma internetowa. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego.

– Poczta jest informacyjnym krwiobiegiem kraju i działa nieprzerwanie, niezależnie od sytuacji, pokazując ciągłość funkcjonowania Państwa i jego struktur. Potencjał logistyczny oraz sprawność w doręczaniu przesyłek ponownie wykorzystamy dla realizacji kluczowych zadań, tym razem związanych z dystrybucją korespondencji masowej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności. Poczta to wiarygodny i niezawodny partner w komunikacji Państwa z Obywatelami – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Dystrybucja korespondencji masowej przeprowadzona w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności to kolejny element realizacji strategii Spółki jako zaufanego i skutecznego podmiotu w realizacji celów strategicznych Państwa i niezawodnego partnera w komunikacji z Obywatelami.

Poczta Polska w 2020 r. przystąpiła do niemal 1,9 tys. przetargów na usługi pocztowe, wygrywając 96,5% z nich. Oferta Spółki została uznana za najkorzystniejszą m.in. w przetargach: ZUS na lata 2021–2023, KRUS na lata 2021–2022, czy PGNiG na lata 2021–2022.

– Jest nam niezwykle miło podjąć współpracę z kolejnym podmiotem wspierającym statystykę publiczną w realizacji przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. Mamy nadzieję, że ten kolejny kanał dystrybucji materiałów informacyjnych o NSP 2021 pozwoli wszystkim mieszkańcom Polski jeszcze lepiej przygotować się do spisu. Tegoroczny spis to szczególne wydarzenie, gdyż odbywa się w setną rocznicę pierwszego spisu zrealizowanego w odrodzonej Polsce. Jest on również wyjątkowy ze względu na formę jego realizacji  – jest to samospis wykorzystujący aplikację internetową. Liczymy się dla Polski! – mówi dr Dominik Rozkrut Prezes GUS.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany od 1 kwietnia 2021 roku. Spis ludności to największe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie i na określonym terytorium. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Udział w spisie jest obowiązkowy.

 

źródło: Biuro Prasowe Poczty Polskiej S.A.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content