Poczta Polska nawiązała współpracę ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

Poczta Polska podpisała dziś, tj. 18 maja br., porozumienie o współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. Umowa umożliwi realizację m.in. wspólnych projektów naukowych, korzystnych zarówno dla wymiaru sprawiedliwości, jak i Spółki – ze szczególnym uwzględnieniem wyspecjalizowanej komórki w Poczcie – Poczty Polska Ochrona.

Porozumienie intencyjne dotyczące współpracy zakłada udział Poczty Polskiej w przedsięwzięciach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS), takich jak inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i powszechnego.

- Jednym z najważniejszych wyzwań nowoczesnych gospodarek jest tworzenie partnerstw i podejmowanie współpracy międzysektorowej.  Poczta Polska nie pierwszy raz nawiązuje bliskie relacje z ośrodkami naukowymi w celu wykorzystania ich wiedzy do rozwoju Spółki. Na tej współpracy zyskują wszyscy. Z jednej strony korzyść mamy my, jako największa firma logistyczna, poprzez dostęp do specjalistów, którzy w ramach swoich zainteresowań naukowych są w stanie zaprojektować procesy i rozwiązać problemy, z którymi mierzymy się na co dzień w naszej działalności biznesowej. Z drugiej strony, uczelnie dzięki współpracy z biznesem, mogą komercjalizować wyniki prac badawczych swoich pracowników, prowadzić badania wspólnie z praktykami w danym obszarze, czy wreszcie doskonalić swoje programy kształcenia o elementy oczekiwane przez rynek pracy – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Współpraca między Pocztą Polską i SWWS zakłada także organizowanie konferencji i seminariów naukowych, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy, organizowanie szkoleń oraz kursów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

W strukturach Poczty Polskiej działa Pion Poczta Polska Ochrona (PPO) zajmujący się nie tylko ochroną obiektów, obsługą bankomatów i wpłatomatów, ale także przewożący – w specjalistycznych konwojach – miliardy złotych gotówki. Jesteśmy w gronie liderów rynku logistyki gotówki, a zarządzanie bezpieczeństwem jest jednym z kluczowych elementów. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zajmuje się tym obszarem ze strony naukowej i badawczej, posiada przedstawicieli różnych zawodów, którzy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, np. w zakresie ochrony organizacji czy prowadzenia szkoleń wspierając nasze działania tak, by były jeszcze skuteczniejsze i efektywne – wyjaśnia Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Nawiązania dziś współpraca zakłada również powoływanie zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych na rynek.

- Firma o tak dużej skali, jaką ma Poczta Polska S.A. wymaga sprawnego zarządzania zwłaszcza w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Niewątpliwie wiąże się z tym duża liczba wyzwań. Z tego powodu tak istotna jest dbałość o bezpieczeństwo, a naszą misją, jako Uczelni jest prowadzenie badań naukowych m.in. w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Jestem przekonany, że dzięki podpisanemu dziś porozumieniu nasza współpraca nabierze realnych kształtów w zakresie m.in. wspólnych projektów naukowych. Liczę także, że pracowników Poczty zainteresuje nasza najnowsza oferta edukacyjna  – powiedział gen. dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant SWWS.

Poczta Polska S.A. we wrześniu 2020 r. zawarła także porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

źródło: media.poczta-polska.pl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content