Poczta Polska i MON rozwijają współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Minister Obrony Narodowej RP reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Prezes Poczty Polskiej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie obrony cyberprzestrzeni.

MON współtworzy krajowy system cyberbezpieczeństwa, a Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe) realizując m.in. zadania wykonywane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca obu instytucji przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Podejmowane wspólnie działania obejmować będą w szczególności wymianę informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz informacji o zagrożeniach. Porozumienie dotyczy także korzystania z doświadczeń i wiedzy przez organizację wspólnych szkoleń oraz wzajemne kierowanie personelu do odbycia praktyk, a także współorganizowanie wizyt studyjnych i konferencji. Dokument obejmuje także współpracę w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa, dzięki organizacji wspólnych ćwiczeń z zakresu reagowania na incydenty, jak również zaawansowaną analizę złośliwego oprogramowania i analizę podatności, w tym podejmowanie działań w zakresie ograniczania skutków tych incydentów.

Gwarantem realizacji zadań zawartych w porozumieniu z ramienia NCBC jest Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego MON (CSIRT) funkcjonujący w ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla państwa i obywateli. Robimy to nie tylko poprzez stałe monitorowanie resortowych sieci teleinformatycznych i zapobieganie incydentom, ale też przez aktywną wymianę wiedzy, informacji i doświadczeń z naszymi partnerami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. CSIRT MON we współpracy z pozostałymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w trybie ciągłym, 24/7/365 prowadzi dynamiczną analizę ryzyka i reaguje na zgłoszone incydenty. Podpisane porozumienie pozwoli na wymianę wiedzy i własnych doświadczeń oraz informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni pomiędzy zespołami – mówi  gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

- Dzięki zawartemu porozumieniu wzmacniamy partnerstwo związane z dbałością o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, także w domenie cyber. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rosnącym znaczeniem technologii cyfrowych, w ciągu najbliższych lat należeć będzie do podstawowych zadań Poczty, zwłaszcza w kontekście wdrażania nowej strategii spółki, do której filarów zaliczamy m.in. zwiększenie udziału w rynku usług cyfrowych. Porozumienie umożliwi nam wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ważną rolę w naszej współpracy będą odgrywały szkolenia, stałe zwiększanie świadomości użytkowników o zagrożeniach oraz możliwych sposobach obrony, a także budowanie zasobów eksperckich zdolnych stawić czoła wyzwaniom w obszarze cyberbezpieczeństwa – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Strony zadeklarowały również współpracę w zakresie inicjowania i prowadzenia projektów, a także wymiany związanych z nimi doświadczeń, dobrych praktyk i standardów. W obszarze zainteresowania stron znajdą się przede wszystkim projekty IT i te związane z cyberbezpieczeństwem, mające na celu zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności dla wykorzystywanych systemów i narzędzi.

- Poczta Polska musi uwzględniać w swym działaniu elementy cyberbezpieczeństwa - zagrożenia cały czas rosną, dlatego warto walczyć o zaufanie klientów, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa. Poczta Polska ma potencjał do tego, by być jednym z najważniejszych podmiotów w cyfrowej transformacji Państwa. By ten cel osiągnąć musi także dołączyć do liderów rynku w obszarze cyberbezpieczeństwa. Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie miała kluczową rolę w tym procesie  – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poczta Polska to firma o ponad 460-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku i największy pracodawca. Nasza sieć obejmuje 7 600 placówek pocztowych. Jesteśmy jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym, z którego korzysta ponad 90 proc. Polaków. Koncentrujemy się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, logistyki, usług finansowych i ubezpieczeniowych, usług międzynarodowych i na rzecz administracji publicznej. W ostatnim czasie Poczta Polska zdobyła 1. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii najcenniejszych polskich marek działających w sektorze usług. W 2020 r. Poczta została laureatem konkursu TOP Marka zajmując pierwsze miejsce w kategorii firm kurierskich. W konkursie o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Poczta Polska wygrała w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym, zaś  w ogólnopolskim konkursie Lodołamacze Spółka za swoje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami zdobyła II. miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni  jest wyspecjalizowaną, elitarną jednostką  podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Centrum odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT. NCBC pełni także funkcję CSIRT MON (Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), odpowiadając za wykrywanie incydentów komputerowych  i wsparcie 24/7/365  systemów teleinformatycznych dla RON, a także jest odpowiedzialne za utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

NCBC współpracuje z krajowymi i zagranicznymi  ośrodkami w zakresie wymiany doświadczeń o zagrożeń w cyberprzestrzeni, bierze udział w ćwiczeniach krajowych i koalicyjnych,  prowadzi badania w zakresie budowy, wdrażania i użytkowania narodowych technologii kryptologicznych.

Kadra NCBC to ponad pięć tysięcy żołnierzy i pracowników RON, 10 jednostek podporządkowanych i ponad 100 Rejonów Wsparcia  Teleinformatycznego i Węzłów Teleinformatycznych w całej Polsce.

 

źródło: media.poczta-polska.pl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny