Poczta Polska dostosowuje się do nowych regulacji unijnych w zakresie VAT-u dla e-commerce

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce. Celem nowego prawa jest m.in. ujednolicenie procedur i zasad obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy znoszą próg 22 euro, poniżej którego – w większości krajów UE – przesyłki pocztowe, zawierające towary kupione w krajach trzecich, są obecnie zwolnione z podatku VAT.

Nowe przepisy nakładają jednocześnie nowe obowiązki celno-podatkowe na operatorów pocztowych w krajach UE. Od lipca operatorzy pocztowi w Unii Europejskiej, w tym również Poczta Polska, będą odprawiać przesyłki o wartości do 150 euro, które są zwolnione od cła, ale podlegają podatkowi VAT na zmienionych zasadach. Poczta Polska będzie zgłaszała elektronicznie do systemu AIS/e-COMMERCE także przesyłki o wartości 150–1.000 euro, podlegające nie tylko podatkowi VAT, ale także należnościom celnym.

Poczta Polska będzie się  zajmować kompleksową obsługą takich przesyłek i wykona wszystkie niezbędne czynności – pobierze przy doręczeniu przesyłki należności celno-podatkowe w wysokości naliczonej przez Krajową Administrację Skarbową oraz opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego. Jeżeli zawartość przesyłki nie będzie wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez celników - przesyłka zostanie wydana do doręczenia i nie będzie to wymagać od odbiorcy żadnych dodatkowych działań.

Po wejściu w życie nowych przepisów, proces obsługi przesyłki zawierającej towary będzie wyglądał następująco:  

  • Klient w Polsce zamawia towar w kraju spoza UE;
  • Po dotarciu przesyłki do Polski pracownik Poczty dokonuje na rzecz odbiorcy elektronicznego zgłoszenia celnego, które zostaje przesłane do obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową systemu AIS/e-COMMERCE ;
  • Na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu, Krajowa Administracja Skarbowa oblicza i przekazuje Poczcie informację o kwotach należności podatkowych albo celno-podatkowych, które Poczta jest zobowiązana pobrać i odprowadzić do KAS;
  • Należności podatkowe albo celno-podatkowe, wraz z określoną przez Pocztę opłatą pocztową, są pobierane przy doręczeniu przesyłki przez pracownika Poczty, albo w placówce pocztowej;
  • Finałem operacji jest rozliczenie pobranych przez pocztowców kwot należności podatkowych, albo celno – podatkowych z Krajową Administracją Skarbową.

Jeżeli zawartość przesyłki nie będzie wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez celników, KAS dopuści towary znajdujące się w przesyłce do obrotu, a Poczta Polska wyda przesyłkę do doręczenia adresatowi. Warto zaznaczyć, że taka sama procedura będzie dotyczyć listów z towarami i paczek.

Dostosowanie się do nowych unijnych regulacji związanych z tzw. pakietem VAT-u dla e-commerce to duże wyzwanie organizacyjne i informatyczne. Wdrażane rozwiązania nakładają na Pocztę nowe obowiązki związane z elektronicznym zgłaszaniem przesyłek pocztowych spoza Unii Europejskiej organom celnym, a następnie pobieraniem stosownych należności podatkowych lub celno-podatkowych. To rozbudowany projekt, nad którym pracowaliśmy bardzo intensywnie we współpracy z KAS – mówi Tomasz Zdzikot, Prezes Poczty Polskiej S.A.

Polscy klienci, zamawiający towary spoza UE, potrzebują szybkich dostaw i prostych procedur celno-skarbowych. Staramy się spełniać oczekiwania firm i klientów, uczestniczących w handlu transgranicznym – podkreśla Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej S.A., odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia przez Spółkę.

Pakiet VAT dla e-commerce wprowadza rozwiązania polegające na tym, że sprzedawcy/platformy sprzedażowe e-commerce będą mogły naliczyć i pobrać podatek VAT bezpośrednio przy zakupie towaru od zamawiającego, co oznacza, że będzie on doliczony do ceny towaru, tak jak przy zakupie towarów na platformach polskich. W takim przypadku Poczta dokona zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki, w którym nie będzie naliczonego podatku VAT, tak więc klient przy doręczeniu zapłaci tylko opłatę pocztową. Dotyczy to przesyłek o wartości do 150 euro.

Natomiast od 2 sierpnia br. Poczta będzie także zobowiązana do przekazywania informacji o przesyłkach preawizowanych przez nadawców do unijnego systemu celnego ICS2, dokonującego analizy ruchu towarowego pod kątem bezpieczeństwa. Dopiero pozytywna decyzja tego systemu pozwoli załadować przesyłkę na pokład samolotu w kraju jej nadania.

Przygotowania Spółki do realizacji nowych przepisów podatkowych.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi rozliczeń celno-podatkowych Poczta Polska zatrudniła dodatkowych pracowników i przeprowadziła niezbędne szkolenia. Konieczne było także wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz zintegrowanie wewnętrznych systemów Poczty z systemami partnerów zewnętrznych, a także zbudowanie od podstaw własnego systemu informatycznego, pozwalającego na dokonywanie zgłoszeń celnych. Podjęto także decyzję o modernizacji, rozbudowie oraz przystosowaniu stanowisk pracy w siedmiu lokalizacjach, w których pocztowcy będą realizować zadania związane z projektem celno-podatkowym. Inwestycje dotyczyły sortowni w Warszawie, Zabrzu, Pruszczu Gdańskim, Lublinie, Szczecinie oraz placówek pocztowych w Poznaniu i Przemyślu.

Więcej informacji o usłudze związanej z odprawą celno-podatkową towarów, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można na stronie: https://www.poczta-polska.pl/pakiet-vat-dla-e-commerce/

red. P.S.

media.poczta-polska.pl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content