Pięciu nowych funkcjonariuszy w KPP Oleśnica

19 listopada 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”. Ślubowanie różniło się od tych z wcześniejszych lat, ponieważ przebiegało w reżimie sanitarnym związanym z ogólnoświatową pandemią.

Podczas uroczystości policjantom akty ślubowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy inspektor Robert Froń, który w swoim wystąpieniu gratulował wyboru służby w oleśnickiej komendzie. Mówił o tym, że służba w Policji to zaszczyt, ale też duża odpowiedzialność. Życzył im również satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz powodzenia podczas czekających ich w najbliższym czasie szkoleń.

Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, bo już niemal 4 tys. złotych netto dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ :

-obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

-posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

-posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Zatem wszystkich, którzy chcą się sprawdzić i czują, że Policja to jest właściwe dla nich miejsce zapraszamy w nasze szeregi. Policjant to zawód wyjątkowy i prestiżowy. Kolejny nabór już 30 grudnia tego roku

 

źródło: KPP Oleśnica

Udostępnij na swoim profilu !