„Owady pożyteczne” – proekologiczna seria znaczków Poczty Polskiej

30 kwietnia br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu nową emisję filatelistyczną pt. „Owady pożyteczne”. Rolą wydanych walorów filatelistycznych jest promocja postaw proekologicznych, poprzez zwrócenie uwagi na konieczność ochrony populacji owadów zagrożonych wyginięciem m.in. w wyniku zmian środowiskowych i działalności człowieka.

„Owady pożyteczne” to tytuł rozpoczynający kilkuletnią emisję filatelistyczną, dedykowaną populacji owadów zagrożonych wyginięciem – ważnych z perspektywy funkcjonowania naturalnego ekosystemu.Rola tej emisji filatelistycznej jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony owadów, a szczególnie tych pożytecznych dla człowieka. Na sześciu wzorach nowych znaczków wydanych w ramach serii, Poczta Polska prezentuje przedstawicieli gatunku owadów zapylających: pszczołę miodną, pszczolinkę metaliczną, obrostkę pospolitą, smuklika, nęczyna i trzmiela rudego. Gatunki te znajdują się w grupie najbardziej zagrożonych wyginięciem, co ma związek m.in. ze zmianami zachodzącymi w obrębie środowiska, faktem rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów, a także związanymi z postępem gospodarczo-przemysłowym działaniami ze strony samego człowieka. Pamiętajmy, że zapylaniem roślin zajmuje się również cała armia innych owadów: much, chrząszczy, os, motyli dziennych i nocnych, a nawet mrówek.

Jednym z ważnych elementów wypełniania misji Poczty Polskiej jest oczywiście edukowanie, przypominanie i pokazywanie najbardziej istotnych działań prospołecznych i proekologicznych. Właśnie dlatego współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy tej emisji była tak istotna. Wspólnie ustaliliśmy, że naszą nową serię znaczkową rozpoczniemy od owadów zapylających. Każdy wie, że bez pszczół miodnych nie będzie owoców w sadach, ale już nie każdy zdaje sobie sprawę, że w zapylaniu wielki udział mają też liczne owady dziko żyjące. Co więcej, w niektórych przypadkach zapylania roślin szczególnych owady te dominują i bez nich różnorodność środowiska byłaby dużo niższa, a niektóre gatunki roślin mogłyby nawet przestać istnieć. Dlatego są to owady nie tylko pożyteczne, ale wręcz niezbędne – mówi wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Podnoszenie świadomości społecznej na temat roli zapylaczy jest ważne dla zachowania gatunków reprezentujących. Dzięki serii „Owady pożyteczne” Poczta Polska, docierając do szerokiego grona odbiorców, upowszechnia wiedzę na temat różnorodności gatunkowej świata owadów pożytecznych i zaznacza ich wpływ na życie na Ziemi. W tym zakresie nawiązuje i wspiera działania proekologiczne podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pamiętajmy, że trzeba troszczyć się o środowisko owadów i zapewnić im sprzyjające warunki do życia: ograniczyć chemię, zostawić kawałek dzikiego ogrodu, posadzić rośliny kwitnące przez cały sezon oraz zadbać o dostęp do wody. Ponadto np. rośliny, które są zapylane przez trzmiele mają więcej owoców, a te są wyższej jakości.

 

O znaczkach:

autor projektów: Andrzej Gosik
liczba znaczków: 6
wartość: 3,30 zł
nakład: 125 000 szt. każdego znaczka w wersji perforowanej, 6 wzorów
nakład: 40 000 szt. każdego znaczka w wersji nieperforowanej, 6 wzorów
technika druku: offset + raster stochastyczny
format znaczków: 40,5 x 40,5 mm
arkusze sprzedażne: 5 znaczków i 1 przywieszka, 6 wzorów
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 30 kwietnia 2021 r.

 

źródło: media.poczta-polska.pl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content