Otwarcie sezonu rowerowego

Uroczyste nadanie jednej z tras rowerowych imienia Ryszarda Szurkowskiego, wizyta na trasie kolejnej, która zostanie otwarta w najbliższych tygodniach, a przede wszystkim podpisanie ważnej deklaracji dotyczącej współpracy przy budowie Cyklostrady Dolnośląskiej - Milicz stał się rowerową stolicą regionu. W spotkaniu uczestniczyli sejmikowi radni i przedstawiciele samorządów z północnej części Dolnego Śląska.

 - Wspólnie z Radnymi Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Klubu Nowoczesna Plus oraz samorządowcami z północy regionu podpisaliśmy 24.05.2021 w Miliczu Deklarację Współpracy przy tworzeniu Cyklostrady Dolnośląskiej. Cieszy mnie dobra współpraca i zaangażowanie samorządowców, których rezultatem będzie rozwój tras rowerowych w regionie, a także promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na naszym pięknym Dolnym Śląsku. Dziękuje Państwu za poparcie moich działań i wspólną pracę dla dobra Dolnoślązaków - mówi marszałek Cezary Przybylski. - Dzisiejsze spotkanie było okazją do dyskusji na temat planowanego przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej. Rozpoczęte konsultacje w tym temacie pozwolą nam na stworzenie sieci dróg rowerowych, obejmujących zasięgiem cały Dolny Śląsk - dodaje marszałek Przybylski.

Cyklostrada Dolnośląska to ponad 1800 km tras, które poprawią dostępność transportową regionu, zintegrują lokalne drogi rowerowe i powiążą je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową.

- Marzeniem Ryszarda Szurkowskiego było stworzenie ścieżki łączącej Milicz z Krośnicami przebiegając przez Świebodów – miejscowość w której się urodził. Nasz wielokrotny mistrz świata zasłużył na to. Dla konsultacji społecznych projektu Cyklostrady trudno wyobrazić sobie lepszy głos niż ten należący do najwybitniejszego polskiego kolarza – mówił Piotr Lech, Burmistrz Milicza.

„Deklarujemy, że nasza współpraca będzie odbywała się na zasadach partnerstwa, wspólnego aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania tej inwestycji, w tym również o środki europejskie, a także późniejszej kooperacji w ramach realizowania i promowania projektu. Tym samym wyrażamy wsparcie dla Marszałka Cezarego Przybylskiego przy realizacji działań podejmowanych z myślą o dobru mieszkańców Dolnego Śląska” – czytamy w dokumencie.

Biorąc pod uwagę fakt, że część tras rowerowych jest już gotowa i wiele odcinków nie wymaga szerokich nakładów finansowych szacowany koszt inwestycji wyniesie ok. 850 mln zł, a pieniądze pochodzić będą m.in. z funduszy europejskich. Aktualnie trwają konsultacje społeczne w sprawie jej przebiegu. Sugestie do projektu można zgłaszać na stronie geoportalu Dolny Śląsk oraz na adres rower@irt.wroc.pl

Wcześniej uczestnicy spotkania nadali imię Ryszarda Szurkowskiego trasie wybudowanej kilka lat wcześniej, która będzie częścią powstającej Cyklostrady. Mowa o ponad dwudziestokilometrowym odcinku poprowadzonym trasą dawnej kolei wąskotorowej, z Sułowa Milickiego, przez Milicz, do Grabownicy Milickiej. Droga rowerowa wraz z małą architekturą turystyczną, została wybudowana w ramach RPO WD przez Powiat Milicki i Gminę Milicz (łączny koszt ok. 6,5 mln zł), a inwestorem był powiat milicki. W wyniku inwestycji nieużywany od lat 90-tych teren dawnej kolejki wąskotorowej został przekształcony w produkt turystyczny, który stał się magnesem dla turystów, motorem gospodarczego rozwoju gminy Milicz i całego regionu.

 

źródło: UMWD

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content