Oleśnickie starostwo powiatowe apeluje o ograniczenie wizyt z powodu pandemii

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy apeluje o ograniczenie wizyt w swojej siedzibie z uwagi na rosnącą liczbę dziennych zakażeń SARS-CoV-2. Apeluje aby w urzędzie były osobiście załatwiane jedynie sprawy najbardziej pilne. Pracownicy starostwa przypominają o alternatywnych formach kontaktu takich jak kontakt telefoniczny, korespondencyjny, internetowy, w tym również składanie wniosków przez platformę ePUAP oraz przez korespondencję mailową.


Telefony do poszczególnych wydziałów w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy:

1) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 71/314-01-22
2) Wydział Architektury i Budownictwa: 71/314-01-54
3) Wydział Organizacyjny: 71/314-01-01
4) Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej: 71/314-01-34
5) Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 71/314-01-57
6) Wydział Środowiska i Nieruchomości: 71/314-01-65
7) Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg: 71/314-01-29
8) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru: 71/314-01-46
9) Wydział Finansowy: 71/314-01-60
10) Wydział Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu: 71/314-01-07
11) W sprawach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 570-926-267

 

red. P.S.

Udostępnij na swoim profilu !