Oleśnicki szpital z nowym blokiem operacyjnym i sterylizatornią

Na lipcowej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego radni będą podejmować stanowisko w sprawie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Dokument ten trafi następnie do prezesa Rady Ministrów, ministra zdrowia, wojewody i marszałka województwa.

Szpital ma zostać rozbudowany o nowy segment wraz z blokiem operacyjnym oraz centralną sterylizatornię. Władze powiatu podkreślają w swoim stanowisku wagę inwestycji.

– Istotne znaczenie ma decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 2018 roku nakazująca, aby w szpitalu w Oleśnicy w trybie obligatoryjnym i pilnym wykonać blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, śluzy, centralną sterylizatornią i stosowne pomieszczenia dla pacjentów i personelu. Od 2021 roku szpital ma warunkową zgodę na korzystanie z sal operacyjnych –  jak można przeczytać w oficjalnym projekcie stanowiska w sprawie doposażenia i rozbudowy budynku szpitala.

Będzie to inwestycja polegająca na przebudowie szpitala w systemie modułowym wraz z nowoczesnym wyposażeniem ma się przyczynić do poprawy dostępności i jakości usług.

Powiat Oleśnicki i Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy nie ma możliwości formalnych i finansowych do samodzielnej realizacji przedmiotowej inwestycji. Realizacja tego zadania będzie możliwa poprzez uzyskanie wsparcia zewnętrznego ze środków krajowych lub europejskich.

 

red. P.S.

źródło: OI

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content