Oleśnicki Budżet Obywatelski 2022 – Zgłoś swoją propozycję!

Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy, decydując o przeznaczaniu określonej części środków publicznych na realizację wybranych do realizacji przez samych siebie zadań własnych Miasta.

Budżet obywatelski  ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Miastem, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy.

Zadania należy zgłaszać na formularzu według wzoru, który dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Oleśnica (TUTAJ), można pobrać go także z Punktu Informacyjnego lub Sekretariatu Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

Formularze zgłoszenia zadań składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Termin zgłaszania zadań do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 mija 31 sierpnia 2021 r.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie głosowania elektronicznego w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl wyłącznie dla mieszkańców Miasta Oleśnicy.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2022 przez Radę Miasta Oleśnicy.

Zapraszamy do zgłaszania własnych projektów i inicjatyw przez mieszkańców Oleśnicy.

 

red. P.S.

źródło: UM

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content