„Oleśnica mówi NIE dla smogu” – zwiększenie środków w budżecie Miasta na wymianę „kopciuchów”

Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, walka ze smogiem jest jednym z ważniejszych celów Miasta. Stąd wdrożenie z końcem 2020 roku ekologicznego programu dotacyjnego - „Oleśnica zasilana naturą”. W ramach tego programu mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca zasilanego paliwem węglowym na nowoczesne, ekologiczne źródła ogrzewania. Kolejny raz w tym roku zwiększono środki na ten cel.

Naszym zamierzeniem jest dążenie do tego, aby zintensyfikować w naszym mieście wymianę starych pieców na nowoczesne źródło ogrzewania takie jak gaz, prąd elektryczny, biomasa, czy pompy ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W budżecie Miasta, z inicjatywy Burmistrza, kolejny raz w tym roku zwiększono środki na ten cel. Tym razem o 130 tysięcy złotych. Na dzisiejszej sesji radni podjęli stosowną uchwałę. Łącznie w tym roku przeznaczono na dofinansowania tych działań blisko 700 tysięcy złotych.

Oleśniczanie bardzo chętnie korzystają z naszej pomocy finansowej. Zachęcamy innych do naśladowania tej dobrej praktyki. To nie jest trudne.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla osób fizycznych będących najemcami komunalnych lokali mieszkalnych, a także dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych, korzystających z ciepła wytwarzanego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków), znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Oleśnicy.

Jakie są warunki dofinansowania?

Dotacja przysługuje jednorazowo na dany budynek lub lokal. Nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych, altan oraz budynków w budowie.  Środki można uzyskać na każdy lokal oddzielnie (właściciel kilku lokali składa osobne zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania dla poszczególnych lokali), a w przypadku gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielone są dwa lokale mieszkalne i każdy z nich posiada odrębne źródło ogrzewania - każdemu z tych lokali przysługuje odrębna dotacja, w wysokości określonej jak dla lokalu mieszkalnego lub komunalnego lokalu mieszkalnego. W przypadku, gdy jedno źródło ogrzewania zasila więcej niż jeden lokal -  traktowane są one jak jeden lokal i przysługuje na nie tylko jedna dotacja. Sytuacja nie dotyczy budynków posiadających kotłownie lokalne.mieszkalne i każdy z nich posiada odrębne źródło ogrzewania - każdemu z tych lokali przysługuje odrębna dotacja, w wysokości określonej jak dla lokalu mieszkalnego lub komunalnego lokalu mieszkalnego. W przypadku, gdy jedno źródło ogrzewania zasila więcej niż jeden lokal -  traktowane są one jak jeden lokal i przysługuje na nie tylko jedna dotacja. Sytuacja nie dotyczy budynków posiadających kotłownie lokalne.

Jakie koszty pokrywa dotacja?

Dotacja obejmuje koszty kwalifikowane po dacie zawarcia umowy: przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, demontaż dotychczasowego źródła ogrzewania zasilanego paliwem węglowym, zakup i montaż urządzeń nowego źródła ogrzewania, zakup i montaż węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną armaturą kontrolno - pomiarową i elektryczną, przyłącza gazowe i energetyczne, zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną armaturą kontrolno - pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne. Środki pozyskane od miasta można spożytkować także na zakup i montaż wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, zbiornik na ciepłą wodę użytkową, zakup i montaż wkładów kominowych, podatek VAT od towarów i usług, jeżeli dotowany nie ma prawnej możliwości jego odliczenia, a także wykonanie opinii kominiarskich.
Co ważne, wszystkie zakupione w ramach dotacji urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.  Rozliczenie następuje na podstawie FV, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dotacja jest udzielana w wysokości:

• w 2021 roku 70% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych;

• w 2022 roku 65% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych;

• w 2023 roku 55% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych;

• w 2024 roku 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych;

• w 2025 roku 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych;

Dotacja nie może przekroczyć kwoty:

• 10.000 zł brutto - w przypadku budynku,

• 6.000 zł brutto - w przypadku lokalu,

• 3.000 zł brutto na lokal - w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny; limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych - jako iloczyn tej liczby i kwoty 3.000,00 zł brutto.

Można skorzystać z dwóch programów

Przy zmianie systemu ogrzewania mieszkańcy mogą korzystać zarówno z programu miejskiego Oleśnica Zasilana Naturą, jak i z programu rządowego Czyste Powietrze.

Punkt Konsultacyjny w Ratuszu

Miasto uruchomiło punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy Oleśnicy mogą uzyskać wszelkie informacje o dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w ramach miejskiego programu Oleśnica Zasilana Naturą i rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt znajduje się w Ratuszu, na parterze przy wejściu. Jest czynny w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 534 197 214. Udzielimy informacji, wyjaśnimy wątpliwości i pomożemy.

 

źródło: UM Oleśnica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content