Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Oleśnicy złożona w trybie pominięcia konkursu ofert

Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Oleśnicy o wsparcie realizacji zadania publicznego "Organizacja zajęć sportowych z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia z terenu Powiatu Oleśnickiego". Zarząd Powiatu uznał celowość realizacji tego zadania.


Szanowni Państwo,

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że 6 października 2021 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Oleśnicy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia z terenu Powiatu Oleśnickiego”, w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020, poz. 1057 ze zm.).

Uznając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19a w/w ustawy, Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica,
e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Oleśnicy

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content