Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego na realizację zadania “Oleśnicka rolka”

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że 9 kwietnia 2021 r. wpłynęła oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego o powierzenie realizacji zadania publicznego „Oleśnicka Rolka", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020, poz. 1057 ze zm.).

Uznając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19 a w/w ustawy, Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Lista załączników:
Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content