Odra łączy dolnośląskie samorządy. Nowy projekt rozwoju turystyki w regionie

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pobliżu Odry, ochrona obszarów przyrodniczych oraz promocja turystyki wodno-rowerowej – to najważniejsze cele projektu realizowanego przez gminy Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice i Chocianów. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, a jego koszt przekracza 37 milionów złotych.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, które zrzesza ponad 60 samorządów z terenu Dolnego Śląska. W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych czy kajaków. Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi portami. Ścieżki rowerowe połączą Wołów – Lubiąż, Wielowieś – Ścinawa, Wielowieś – Prochowice i Chocianów – Szklary Dolne. Tereny przewidziane w projekcie pod ścieżki rowerowe to przede wszystkim nasypy zlikwidowanych, nieczynnych linii kolejowych, z usuniętą infrastrukturą.

- W obliczu trudności wynikających z trwającej pandemii koronawirusa, lockdownów i innych ograniczeń, coraz więcej osób poszukuje możliwości obcowania z naturą i odpoczynku na świeżym powietrzu. Nasz projekt łączy dolnośląskie samorządy i pomaga wykorzystać ich potencjał turystyczny – informuje Michał Rado, Prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.

Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej na terenach cennych przyrodniczo może prowadzić do niekontrolowanego ruchu turystycznego, a to wiąże się z wysokim ryzykiem degradacji tych terenów. Odpowiedzialnie prowadzona polityka ochrony środowiska naturalnego powinna jednocześnie kanalizować ruch turystyczny na atrakcyjnych terenach przy jednoczesnym chronieniu ich od zniszczenia.

Obszar objęty projektem realizowanym przez samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa to tereny niezwykle atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Są wśród nich obszar NATURA 2000 „Łęgi Odrzańskie", Obszary Chronionego Krajobrazu "Lasy Chocianowskie" czy "Dolina Odry" i użytek ekologiczny "Korytarz Mierzowice".

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 37 milionów złotych, a unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego sięgnie  32 mln zł. Planowany czas zakończenia inwestycji to koniec września 2023 r. Wynoszący 15 % wkład własny do projektu zapewniają jego lider - Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna oraz Partnerzy czyli samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa.

źródło: UMWD/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny