Nowy kierunek w technikum, nowa pracownia multimedialna. ZSP w Twardogórze czeka na powrót uczniów

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze, jako jedyny w powiecie, uruchomił w roku 2020/2021 nowy kierunek - technik programista. Nowa pracownia multimedialna poprawi jakość kształcenia w tym zawodzie. Pomieszczenie zostało wyposażone w sprzęt, oprogramowanie i meble, dzięki wsparciu i zaangażowaniu Zarządu Powiatu Oleśnickiego oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzaty Iwańskiej.

Według prognozy krajowej, technik programista to jeden z tych zawodów, na który ma być duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Pierwszoklasiści uczą się m.in. informatyki, projektowania stron internetowych, programowania aplikacji internetowych, projektowania i administrowania bazami danych oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Na powrót uczniów do szkoły czeka nowa pracownia, dedykowana właśnie kształceniu programistów. Jak informuje dyrektor szkoły Edyta Pciak-Rogala, ze środków budżetu Powiatu Oleśnickiego zakupionych zostało 20 laptopów dla uczniów i nauczyciela, tablet graficzny, napęd zewnętrzny CD-R/DVD-ROM, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). Sala jest także wyposażona w monitor interaktywny.

Zakupiono 70 licencji oprogramowania użytkowego, które pozwoli na podwyższenie standardów pracy we wszystkich pracowniach informatycznych i salach lekcyjnych. 20 licencji obejmuje pełne oprogramowanie do tworzenia baz danych, które posłuży programistom do zdobywania kwalifikacji zawodowych za pomocą najnowszych narzędzi.

 

red. Paweł Sanecki

Udostępnij na swoim profilu !