Noszenie maseczek na świeżym powietrzu. Minister zdrowia: Decyzja za tydzień

15 maja nastąpi zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, ale wyłącznie w przypadku, gdy możemy zachować 1,5 m dystansu od drugiej osoby. Maseczki nadal będą obowiązkowe w pomieszczeniach (m.in. sklepach czy komunikacji miejskiej).

Są jednak wyjątki od tej reguły. Gdy nie udaje się zachować wymaganego dystansu 1,5 m odległości od drugiej osoby, trzeba nadal ją nosić również na zewnątrz.

Nadal jednak zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Zakrywać usta należy także w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

 

MZ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content