Na 23 września zaplanowano kolejną sesję Rady Powiatu Oleśnickiego

XXXI sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się w czwartek (23 września) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Porządek obrad przewiduje podjęcie trzech uchwał.

1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XXX sesji z dnia 26 sierpnia 2021 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach.
7. Informacja z funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie - dyrektor Paweł Wolko
8. Informacja z działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - dyrektor Marek Czarnecki
9. Informacja dyrektor Beaty Krzesińskiej odnośnie:
a) działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy,
b) funkcjonowania Rodzinnych Domów Dziecka w powiecie oleśnickim
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031 i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r. i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2021 i jej przegłosowanie
13. Interpelacje i zapytania radnych
14. Wnioski i oświadczenia
15. Komunikaty
16. Zamknięcie sesji

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content