Młodzi artyści na znaczkach pocztowych

Poczta Polska wprowadziła do obiegu nową emisję znaczków pocztowych „Świat Oczami Młodych”.

Autorem projektu znaczków jest Roch Stefaniak, który przedstawił trzy prace plastyczne młodych artystów. Prace te otrzymały nagrody główne w konkursie „Świat Oczami Młodych”.

W czerwcu zakończyła się 4. edycja konkursu plastycznego „Świat oczami młodych”. Tegoroczna edycja miała specjalny wymiar, ponieważ zorganizowana została w tak trudnym czasie epidemii koronawirusa. Nie ograniczyło to jednak liczby uczestników, gdyż swoje prace zgłosiło ponad 800 osób. Konkurs dla młodych artystów jest wspólną inicjatywą Poczty Polskiej oraz Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszane są ważne społecznie tematy. Tegoroczna edycja była organizowana pod hasłem „Wolontariat” i poświęcona różnych jego aspektom tj. przykładowo ideom jakie za sobą niesie, przykładom działań wolontariackich, a także korzyściom zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na walorach wydanych przez Pocztę Polską w nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w sklepie internetowym i sklepach filatelistycznych na terenie całego kraju.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Lista nagrodzonych

Nagrody główne trafiły do zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach: Roberta Kołdrasa z Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” (kategoria poniżej 12 lat), Anny Pietroń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (kategoria 12–15 lat) oraz Klaudii Peterko z II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku (kategoria 16–19 lat).

red. P.S.

Udostępnij na swoim profilu !