Międzynarodowy znaczek z okazji 30. rocznicy utworzenia Grupy Wyszehradzkiej

W poniedziałek, 15 lutego br., do obiegu trafił znaczek pocztowy emisji „30. rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej”. Jest to wspólne wydawnictwo Poczty Polskiej oraz Poczt Czech, Słowacji i Węgier. Walor trafia w ręce klientów oraz filatelistów w czasie Prezydencji naszego kraju w Grupie Wyszehradzkiej (V4), którą Polska objęła w lipcu 2020 roku.

Autorka projektu, Agnieszka Sobczyńska, przedstawiła na znaczku liczbę „30”, bezpośrednio odnoszącą się do rocznicy utworzenia Grupy Wyszehradzkiej oraz układ czterech brył podążających w jednym kierunku, które symbolizują odrębne, niezależne cztery państwa tworzące wspólnotę narodów. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Widnieją na niej flagi krajów z Grupy oraz logo Polskiej Prezydencji w V4.

– Sytuacja geopolityczna w regionie Europy Środkowej nigdy nie była jednowymiarowa. Już w średniowieczu ówcześni monarchowie zorganizowali w Wyszehradzie zjazd, na którym osiągnęli porozumienia co do polityki prowadzonej w regionie. Obecna współpraca w ramach V4 pokazuje, że dzięki efektywnym działaniom politycznym czy gospodarczym głos państw Grupy Wyszehradzkiej jest coraz silniejszy w Europie. Nasza firma z wielką dumą uwiecznia na znaczku pocztowym wydarzenia sprzed 30 lat, kiedy to utworzono Grupę Wyszehradzką – komentuje Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

 – Emisja filatelistyczna, honorująca rocznicę utworzenia Grupy Wyszehradzkiej, zbiega się w czasie z polskim przewodnictwem w V4. Dla Poczty Polskiej nie bez znaczenia jest fakt, że wspólne wydawnictwo wszystkich krajów Grupy powstało w pracowni polskiej projektantki i zostało zaakceptowane przez pozostałych operatorów pocztowych V4. W tym projekcie wyrażamy nie tylko wspólne cele, dążenia i wysiłki, ale także dobre podsumowanie dotychczasowych osiągnięć we współpracy sąsiedzkiej – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Węgier, Słowacji i Czech, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura i wartości. Ideą utworzenia V4 była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej.

– Podczas prezydencji Polska zabiega o to, by solidarne działania państw Grupy Wyszehradzkiej były zakończone sukcesem w walce pandemią COVID-19 i jej skutkami, by relacje międzyludzkie wzmacniały społeczeństwa naszych krajów także poprzez realizację wspólnych projektów. Przykład wspólnego znaczka pocztowego jest jedną z wielu możliwości łączenia potencjału naszych narodów i jest znakomitą okazją promocji tego, co łączy i prowadzi do integracji poprzez dialog i wzajemne zrozumienie – podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych.

 

O znaczku:

autor projektu: Agnieszka Sobczyńska
liczba znaczków: 1
wartość: 8 zł
nakład: 153 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 9 znaczków
data wprowadzenie do obiegu: 15 luty 2021 r.

 

źródło: PP S.A.

Udostępnij na swoim profilu !