Miasto przystępuje do kolejnego konkursu grantowego – tym razem na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków na Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Dzięki funduszom unijnym środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego dla tych osób oraz usługi zapewniającej dostęp do Internetu. Burmistrz Miasta Oleśnicy zaprasza uprawnione osoby - mieszkańców Oleśnicy - do składania w Urzędzie Miasta stosownych dokumentów.

Konkurs jest adresowany do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR, uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, tablety z oprogramowaniem) zostaną zakupione przez Gminę Miasto Oleśnica w ilości uzależnionej od liczby chętnych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Następnie zostanie on przekazany na własność beneficjentom ostatecznym (rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełnoletnim uprawnionym do uzyskania wsparcia).

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • Rodzic / opiekun prawny składa:
    - oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (do pobrania Załącznik Nr 1 )
    - zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania Załącznik Nr 3)
  • Uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność składa:
    - oświadczenie osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu (do pobrania Załącznik Nr 2)
    - zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania Załącznik Nr 3)

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć osobiście, w wersji papierowej, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Oleśnicy, pokój nr 11 (na parterze budynku), w godzinach pracy urzędu 8.00 - 16.00

Do kiedy można składać dokumenty?

Dokumenty można składać do dnia 29 października, do godziny 16.00

Szczegóły Programu oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie operatora https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

źródło: www.gov.pl/

Dzisiejsze imieniny

licznik odwiedzin

142585

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pogoda