Legnica. Poczta przy ulicy Piastowskiej istnieje od 1893 roku.

Główny Urząd Pocztowy w Legnicy znajduje się przy ulicy Piastowskiej. Jego początki sięgają jeszcze XIX wieku, choć jako urząd Poczty Polskiej funkcjonuje od 1947 roku.

W lutym 1889 r. Królewska Akademia Budownicza zaopiniowała pozytywnie projekt budowy nowej siedziby poczty i telegrafu w Legnicy, przygotowany przez berlińskich architektów Endego i Bäckermanna. Budynek miał stanąć, podobnie jak poprzedni, między ulicami Piastowską i Głogowską. Wiązało się to z koniecznością rozbiórki dotychczasowego urzędu. Bryła nowego budynku, na przygotowanych planach, nakładała się na południową część jego wschodniego skrzydła.
Budową zajmowali się rzemieślnicy ze Zgorzelca i Bolesławca. Do budowy wykorzystano cegły dostarczone przez legnickie firmy Bienewald i Rother. W latach 1890-91 powstały skrzydła wschodnie i południowe. Zwieńczenia ich ryzalitów ozdobiły rzeźby według projektu berlińskiego artysty – Fritza Klimscha, przedstawiające alegorie Poczty i Telegrafu. W czerwcu 1892 r. było już pod dachem, wygięte w łuk skrzydło północne. W tym też roku ustawiono ażurową kopułę wieży „telefonicznej” i zaczęły niektóre agendy dyrekcji i urzędu.
Uroczyste przekazanie obiektu przez budowniczych władzom Naczelnej Dyrekcji miało miejsce 29 marca 1893 r. W tym też dniu udostępniono interesantom pocztową halę operacyjną.
Po drugiej wojnie światowej, dopiero w styczniu 1947 r. budynek na nowo zaczął pełnić swoją pocztową funkcję, stając się główną siedzibą polskiej Poczty w Legnicy.

 

Tak o poczcie w Legnicy pisze Marek Żak, badacz i pracownik naukowy Muzeum Miedzi:

Jedną z grup operacyjnych, która przybyła do Legnicy już w kwietniu 1945 r., byli pocztowcy. Grupa zajęła dla swoich potrzeb kilka domów przy ul. Orzeszkowej, gdzie zorganizowano m.in. pierwsze biura i pracowniczą stołówkę. Za prowiant robiły wówczas zapasy i przetwory w słoikach znalezione w opuszczonych piwnicach. Pomimo skrajnie trudnych warunków życia i pracy, pierwszy Urząd Pocztowy w Legnicy został uruchomiony 6 maja 1945 r. Znajdował się w lokalu przy ul. Jaworzyńskiej, a jego pierwszym naczelnikiem został Franciszek Zielonka. W kolejnym miesiącu przy ul. Dworcowej został zorganizowany Urząd Pocztowy Legnica 2 (tzw. urząd dworcowy). Z kolei okazały gmach legnickiej poczty, znajdujący się przy ul. Piastowskiej, otrzymano dopiero w 1947 r., kiedy obiekt ten opuściły wojska radzieckie”.

 

red. P.S.

źródło: Muzeum Miedzi, liegnitz.pl/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content