Konsultacje z mieszkańcami w zakresie zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Temat dotyczy obszaru 38 gmin w tym Gminy Miasta Oleśnicy - jak informują włodarze miasta.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wrocław w ramach dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska.

Konsultacje będą się odbywały wyłącznie ON LINE a ich terminy znajdziecie poniżej:

  • 19/04/2021  -godz. 8.00
  • 20/04/2021 r. - godz. 13.00
  • 21/04/2021 - godz. 17.00
  • 23/04/2021  - godz. 10.00

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji zwrotnej o oczekiwaniach, potrzebach, obawach i preferencjach mieszkańców poszczególnych gmin, która pozwoli w weryfikacji celów strategicznych. Podczas I etapu konsultacji uczestnicy zostaną poinformowani o celu prac, ich mechanice, ramach czasowych, zaangażowanych zasobach i podmiotach, a także spodziewanym efekcie. A także m.in.:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług
  • poprawę stanu bezpieczeństwa
  • przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii

Konsultacje mają też rozbudować wiedzę dotyczącą:

  • negatywnego oddziaływania transportu na mieszkańców, priorytetowych działań zaradczych
  • przyczyn osiedlania się w źle skomunikowanych miejscach, skazujących mieszkańców na długie podróże oraz nieprzyjazne środowisku środki transportu
  • możliwych czynników wyzwalających zmiany

Zgłoszenia można przesyłać od 06.04.2021 r. na adres: konsultacje@lpw-consulting.pl

 

źródło: oficjalny portal miasta Oleśnica

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny