Kolejna sesja Rady Powiatu w najbliższy czwartek, 26 sierpnia

Władze Powiatu informują, że XXX sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 26 sierpnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. J. Słowackiego 10.

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XXVII sesji z dnia 24 czerwca 2021 r.
6. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji z dnia 23 lipca 2021 r.
7. Przyjęcie protokołu XXIX sesji z dnia 16 sierpnia 2021 r.
8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
9. Informacja Zarządu Powiatu Oleśnickiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2021 r.
10. Informacja Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o przebiegu wykonania planu finansowego PZS za pierwsze półrocze 2021 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031 i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r. i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobroszyce prowadzenia zadań publicznych związanych z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi i jej przegłosowanie
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Międzybórz prowadzenia zadań publicznych związanych z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi i jej przegłosowanie
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Międzybórz prowadzenia zadań publicznych związanych z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi i jej przegłosowanie
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie.
18. Interpelacje i zapytania radnych
19. Wnioski i oświadczenia
20. Komunikaty
21. Zamknięcie sesji

 

red.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content