Już za chwilę rozpoczyna się rekrutacja do żłobka miejskiego, oleśnickich przedszkoli publicznych i szkół podstawowych

8 lutego 2022 r. o godz. 8.00 rozpoczęła się rekrutacja do Żłobka Miejskiego, publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Odbywa się ona w systemie elektronicznym.

Kryteria w rekrutacji do Żłobka Miejskiego zapisane zostały w Statucie jednostki.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół zostały ustalone w oparciu o przepisy prawa. Na pierwszym etapie tego procesu brane są pod uwagę kryteria zapisane w ustawie Prawo oświatowe. Są to:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

W następnej kolejności komisje rekrutacyjne wezmą pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta i ogłoszone przez Burmistrza.

Największą liczbę punktów uzyskają tu dzieci, których rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Ważna też staje deklaracja kontynuacji lub rozpoczęcia nauki w przedszkolu rodzeństwa dziecka, które ma zostać przyjęte. Pomóc może także fakt, że rodzeństwo dziecka uczęszczało do wybranego przedszkola lub szkoły. W związku z tym, że przedszkola funkcjonują pod auspicjami Miasta Oleśnicy, komisja rekrutacyjna przychylnie spojrzy na podanie, w którym zaznaczono, że rodzice płacą podatki na rzecz naszego miasta. Ponadto na korzyść kandydata przemawiać będzie fakt wcześniejszego korzystania z opieki żłobkowej. Rada Miasta nie zapomniała o rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przyznając dodatkowe punkty tym, które objęte zostały nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny lub korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej w formie pomocy ośrodka pracy socjalnej. Ponadto pod uwagę zostanie wzięty fakt poddania się szczepieniom obowiązkowym.

Jeśli rodzice starać się będą o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego działającego w szkole podstawowej, skorzystają z punktów naliczonych także za zamieszkiwanie w obwodzie szkoły.

Rodzice powinni pamiętać o dołączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

red., UM Oleśnica/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny