Informacja o Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-RS.7537.21.2021.IK, z 26 maja 2021 r., Starosta Oleśnicki informuje o rozpoczęciu prac związanych w opracowaniem „Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024” w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Pastwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.
Za realizację zadania na terenie województwa dolnośląskiego odpowiada Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu.

Wobec powyższego, informuję właścicieli lasów na terenie powiatu oleśnickiego o konieczności umożliwienia wstępu na teren lasów pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz założenia w nich powierzchni próbnych i dokonywania pomiarów tych powierzchni w czasie prac terenowych od czerwca do września każdego roku.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny