e – Usługi w Gminie Oleśnica

W miniony poniedziałek w Urzędzie Gminy Oleśnica podpisane zostały dwie umowy w ramach projektu "Nowoczesny e - urząd w Gminie Oleśnica".

Jego przedmiotem będzie udostępnienie obywatelom 26 e - usług, między innymi poprzez modernizację strony internetowej wraz z modernizacją BIP i rozbudową Portalu Mieszkańca. Zostanie również uruchomiony nowatorski pulpit zarządczy samorządowca - będziemy pierwszym samorządem, który skorzysta z tego rozwiązania. Zakupiony zostanie także sprzęt IT. Wprowadzone rozwiązania przyniosą wymierne korzyści zarówno mieszkańcom jak i pracownikom urzędu - informuje Urząd Gminy.

Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę jest firma Nefeni z Poznania. Gmina Oleśnica uzyskała na powyższe zadania dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Regionalny Programy Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, działanie 2.1. E-usługi publiczne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - w wysokości 1 934 687,30 zł (85%, wkład własny 15%).

 

red./