Dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla gmin powiatu oleśnickiego

Ponad 19 mln zł zostanie przeznaczonych przez samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy na budowę około 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze wkrótce trafią do 85 gmin i 24 powiatów w całym regionie.

Środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą przeznaczone na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Dodatkowo, środki przeznaczone zostaną również na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych.

Kierujemy wsparcie dla samorządów gminnych i powiatowych, pomagając tym samym realizować potrzebne Dolnoślązakom lokalne inwestycje, takie jak np. drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W tym roku wpłynęło łącznie 289 wniosków na zadania od ponad 120 wnioskodawców. Najwięcej  środków przeznaczono na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – to ponad 16 mln zł – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Dbamy o obszary wiejskie na Dolnym Śląsku. Każdego roku wspieramy dolnośląskie samorządy i przekazujemy im pieniądze na tak ważne inwestycje w gminach. W tym roku dzięki naszej dotacji zrealizowanych zostanie łącznie 137 zadań na obszarach wiejskich – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.

 

Dofinansowanie dla powiatu oleśnickiego

  • Gmina Bierutów, droga dojazdowa do gruntów w Zbytowej – 221.760 zł
  • Gmina Dobroszyce, droga dojazdowa do gruntów – 126 000 zł
  • Gmina Dziadowa Kłoda, droga dojazdowa do gruntów w Dalborowicach – 189 000 zł
  • Gmina Międzybórz, droga dojazdowa do gruntów w Niwkach Książęcych – 264 180 zł
  • Gmina Oleśnica, droga dojazdowa w {Poniatowicach – 84 000 zł
  • Gmina Syców, droga dojazdowa w Drołtowicach – 76 000 zł
  • Gmina Twardogóra, droga dojazdowa w Olszówce – 93 000 zł
  • Powiat Oleśnicki, pomiary geodezyjne i sprawdzanie klasyfikacji gruntów – 5000 zł
  • Powiat Oleśnicki, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego – 40 000 zł

 

źródło: UMWD

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content