Dobroszyce wysoko w rankingu Gmina Dobra do Życia

Gmina Dobroszyce jest jedną spośród 2477 gmin z całej Polski, która  zajęła wysokie 10 miejsce w kategorii gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Ranking badający jakość życia w gminach oparto na wielu wskaźnikach. Wzięto pod uwagę m. in. wydatki inwestycyjne gminy, jej budżet, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, rozwój demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny, rynek pracy – w tym poziom bezrobocia i przeciętne wynagrodzenie, warunki mieszkaniowe, zdrowie i bezpieczeństwo, edukacja szkolna (poziom podstawowy), przedszkola, żłobki, bezpieczeństwo drogowe, bezpieczeństwo społeczne, działalność kulturalna. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie, klimatyczny bilans wodny czy też walory estetyczne krajobrazu.

Wyniki Rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

– 10 miejsce w ogólnopolskiej czołówce to bardzo dobra wiadomość, która potwierdza atrakcyjność naszej Gminy oraz świadczy o wysokim stopniu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. To także zaszczyt, który motywuje do dalszej pracy – jak podaje gmina w oficjalnym komunikacie.

W Gminie Dobroszyce można zaobserwować tendencję wzrostową liczby ludności. |Władze gminy dodają, że posiada ona wiele atutów takich jak infrastruktura oraz uzbrojenie gruntów. Prócz budowy sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej Gmina inicjuje powstawanie takich obiektów jak place zabaw, skatepark, świetlice wiejskie. Samorząd skutecznie pozyskuje środki unijne i zewnętrze dotacje, dzięki czemu może realizować inwestycje według wysokich standardów. Zwiększa się także jej atrakcyjność dla nowych firm i tendencji wzrostowej liczby pracowników zatrudnionych na jej terenie.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny