DDOM przy sycowskim szpitalu. Tutaj pacjenci mają czuć się jak w domu

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje od 1 kwietnia przy sycowskim szpitalu. Obiekt dysponuje miejscami głównie dla pacjentów powyżej 65. roku życia. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

DDOM jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami niesamodzielnymi. – Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji – wyjaśnia p.o. dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Przemysław Magiera.

Pobyt i zajęcia
W DDOM-u, jak sama nazwa wskazuje, opieka medyczna jest zapewniana w warunkach zbliżonych do domowych. Pobyt oraz zajęcia prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. Kontakt z placówką: tel. 71 776 74 98, 885 479 888, e-mail: ddom@pzsolesnica.pl, ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców.
– Planujemy objąć bezpłatnym wsparciem osoby z powiatu oleśnickiego, w terminie do 31 maja 2023 r. – dodaje Przemysław Magiera.

Dla kogo wsparcie
Świadczenia zdrowotne w DDOM-u udzielane są osobom niesamodzielnym, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają oni całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Pomoc udzielana jest pacjentom wymagającym świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Świadczeniami zdrowotnymi są objęte osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:
a) posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398),
b) zamieszkują na terenie powiatu oleśnickiego
c) są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a stan ich zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Pomoc mogą uzyskać także pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
d) posiadają skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
e) są niesamodzielne i w ocenie według skali samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów

Szczegółowe informacje zawarte są w REGULAMINIE

 

red. P.S.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny