Czy wiesz, że 20.03. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wróbla?

Od 2010 roku w dniu 20 marca obchodzimy Światowy Dzień Wróbla. Wróble to małe, szare i niepozorne ptaki. Dlaczego mały, niepozorny ptak doczekał się swojego święta?

Chociaż na świecie żyje 26 gatunków wróbli, to jest ich coraz mniej. Szczególny spadek ich liczebności obserwuje się w dużych miastach i wbrew powszechnej opinii, wróbel zwyczajny nie jest już tak licznie występującym ptakiem lęgowym na terenie Polski, jak to miało miejsce w XIX i XX wieku. Spadek liczebności populacji wróbla odnotowuje się w całej Europie.

 

Przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele. Są to między innymi:

  • zastąpienie powozów konnych samochodami (wróble żywiły się m.in. niestrawionymi ziarnami owsa obecnymi w odchodach koni);
  • sposób budowy domów (uszczelnienie i zamurowanie wszelkich otworów i szpar);
  • zmniejszenie ilości drzew i krzewów;
  • pojawienie się większej ilości drapieżników. Szacuje się. Że w wielu europejskich miastach populacja wróbli zmniejszyła się nawet o 80%.

Od 2004 roku w Polsce gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

 

Czy przez działania lokalne możemy przyczynić się do ochrony tego niepospolitego gatunku? Jak najbardziej tak, oto kilka pomysłów:

  • ograniczenie używania chemicznych środków ochrony roślin w np. ogrodach, sadach;
  • zakładanie specjalnych budek lęgowych dla ptaków, co pomoże zrekompensować wróblom brak miejsca do gniazdowania w obrębie budynków;
  • przy planowaniu wszelkiej małej, zielonej, miejskiej i ogrodowej architektury, warto zadbać o miejsca, z których mogłyby skorzystać ptaki np. można zasadzić żywopłoty, krzewy lub po prostu ich nie wycinać.

 

red. P.S.

źródło: ZOO Wrocław

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content