Czy w Bierutowie będzie gaz ?

Burmistrz Bierutowa Piotr Sawicki poinformował, że 23.02.2021 r. odbyło się ważne spotkanie koordynacyjne dotyczące uruchomienia pierwszego fragmentu sieci gazu ziemnego na terenie Bierutowa. Być może niektórzy mieszkańcy Bierutowa otrzymają w rezultacie dostęp do sieci gazowej.

"W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział we Wrocławiu na czele z Panem Dyrektorem Rafałem Borutką, oraz przedstawiciele obecnego wykonawcy stacji regazyfikacji, zlokalizowanej przy ul. Zielonej.
W związku z tym, że po dostarczeniu gazu do kompleksu szkolnego, w drugim etapie przewidziane jest przyłączenie budynków użyteczności publicznej zarówno gminnych (Urzędu Miejskiego i ZGK) jak i powiatowych (Domu Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze) w spotkaniu wziął udział także Pan wicestarosta Stanisław Stępień oraz dyrektorzy wymienionych instytucji Pan Paweł Wolko oraz Zbigniew Konefał.
Podczas spotkania, które odbyło się najpierw w Urzędzie Miejskim, a następnie na terenie budowy podsumowaliśmy dotychczasowe działania stron oraz ustaliliśmy harmonogram kolejnych etapów. Omówione zostały także opóźnienia spowodowane pandemią i wynikającymi z niej problemami z dostawą materiałów i podzespołów, z których budowana jest stacja.
Wszystko wskazuje na to, że największe problemy są już jednak za nami i na ten rok oprócz uruchomienia stacji oraz przełączenia kompleksu szkolnego na paliwo gazowe, planowane jest także przeprowadzenie całego procesu projektowania rurociągu, który dostarczy gaz do wymienionych wyżej budynków.
Rura wzdłuż ulic Zielonej i 1-Maja mogłaby powstać zatem już w roku 2022, co otworzyłoby także możliwość przyłączania odbiorców indywidualnych.
Cały czas przyświeca nam jednak cel, aby gazyfikacja wyspowa, którą obecnie realizujemy za pomocą stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego była pierwszym krokiem do gazyfikacji właściwej.
Rzeczywista obecność PSG na naszym terenie powoduje, że możliwe będzie składanie przez mieszkańców i firmy wniosków o warunki przyłączenia do sieci, co w konsekwencji pozwoli oszacować rzeczywisty popyt na paliwo gazowe w naszej gminie".
red. P.S.
źródło: profil facebookowy burmistrza Bierutowa

Udostępnij na swoim profilu !