Budowa ulicy Pułaskiego w Oleśnicy jest już na ukończeniu

Roboty budowlane na ulicy Pułaskiego dobiegają końca. Trwa układanie masy bitumicznej na jezdni. Pozostaną jeszcze prace wykończeniowe i sprzątanie. Droga powinna być gotowa w terminie umownym, tj. do końca kwietnia. Przed oddaniem do użytku musi jeszcze przejść konieczne odbiory techniczne.

To nie była łatwa budowa. W trakcie pojawiały się nieprzewidziane okoliczności, które opóźniały harmonogram prac. Konieczna była między innymi zmiana niwelety drogi, w celu zapobieżenia zalewania przyległych nieruchomości wodami opadowymi. Trudne warunki gruntowo - wodne wygenerowały dodatkowe wbudowanie drenażu odsączającego korpus drogi.

Pojawiła się kolizja zakresu prac z niezinwentaryzowaną siecią gazową. Kilkakrotnie też wstrzymywano prace ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne - zima w tym roku była szczególnie niesprzyjająca inwestycjom drogowym. Na koniec pojawił się problem z dostawą masy bitumicznej. Było to związane z brakiem asfaltów na rynku, którego negatywne skutki pandemii również nie omijały. Inwestycja powinna zakończyć się zgodnie z umową - do końca kwietnia.

 

źródło: UM Oleśnica

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content