Bezpłatna diagnostyka prenatalna w oleśnickim szpitalu

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zaprasza kobiety w ciąży do przeprowadzenia bezpłatnej diagnostyki prenatalnej w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ.

 

Program adresowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

• wiek powyżej 35 lat;
• wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
• stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
• stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
• stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Program Badań Prenatalnych finansowany przez NFZ obejmuje:

• Badania nieinwazyjne: USG płodu (wykonane pomiędzy 11-a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży oraz 18 a 23 tygodniem ciąży) oraz badania biochemiczne (wykonywane w zależności od wieku ciąży - PAPP-A, β -hCG, AFP, Estriol)
• Poradę genetyczną w przypadku podjęcia decyzji o włączeniu pacjentki do dalszych etapów postępowania diagnostycznego. Pacjentka skierowana jest do genetyka w celu zebrania wywiadu genetycznego, oceny i interpretacji wyników wykonanych badań.
• Procedury inwazyjne w przypadku wskazań medycznych. Pacjentka kierowana jest na badania inwazyjne, polegające na pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu, kordocentezy pod kontrolą USG (po wyrażeniu zgody na ich wykonanie).
• Badania genetyczne obejmujące: klasyczne badania cytogenetyczne, cytogenetyczne badania, analizę DNA w przypadkach mikroaberracji i chorób monogenowych.

W przypadku, gdy konieczne jest wykonanie dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, Pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń. W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie ryzyko wystąpienia wady genetycznej u płodu. Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 - 5%. Część z tych wad, dzięki diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). W przypadku, gdy następuje podejrzenie wady, wskazana jest dalsza diagnostyka. W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Porady genetyczne oraz możliwości współczesnej diagnostyki prenatalnej stanowią podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych.

Do poradni badań prenatalnych w Powiatowym Zespole szpitali w Oleśnicy można się zarejestrować telefonicznie pod numerem 71 776 74 20 w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00

POBIERZ skierowanie na badanie prenatalne

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny