Absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Podczas czwartkowej sesji w dniu 24.06.2021 radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Na 20 obecnych radnych 15 głosowało za, a 5 wstrzymało się od głosu.

Radni wysłuchali "Raportu o stanie Powiatu Oleśnickiego za 2020 r.", sprawozdania z wykonania budżetu za ten sam okres, a potem zagłosowali za votum zaufania dla Zarządu. Mieli również okazję zapoznać się z informacją o działalności Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w 2020 r.

Przewodniczący Rady Adam Horbacz na środek sali poprosił: starostę Sławomira Kapicę, wicestarostę Stanisława Stępnia, Zdzisławę Jakimiec, Marię Susidko, Czesława Teleszkę oraz z poprzedniego składu Józefa Szmaja i Jarosława Polańskiego (Jan Dżugaj był nieobecny). Każdy z nich otrzymał gratulacje i podziękowania od przedstawicieli prezydium Rady.

Starosta Sławomir Kapica nie krył, że był to bardzo trudny, przejściowy rok, głównie z powodu Covid-19, kiedy to trzeba było podejmować wiele nieplanowanych wyzwań, ale również z uwagi na fakt, że 27 sierpnia został powołany nowy Zarząd. I właśnie z tego względu wyrazy szacunku i uznania zostały złożone obecnym, ale też byłym członkom tego gremium, którzy pracowali w Zarządzie w 2020 r.

 

red. P.S.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content