77. rocznica zwycięstwa w bitwie o Monte Cassino

18 maja 1944 roku oddziały 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyły ruiny klasztoru Benedyktynów na wzgórzach Monte Cassino we Włoszech. Żołnierze polscy stoczyli jedną z najbardziej decydujących bitew, która miała rozstrzygnąć o losach II wojny światowej. W tym roku mija 77. rocznica tego pamiętnego wydarzenia.

W pierwszej połowie 1944 roku wojska alianckie walczące na froncie włoskim próbowały sforsować niemiecki system umocnień zwany Linią Gustawa. Jednak próby przełamania oporu wojsk Wehrmachtu nie zakończyły się sukcesem. Trzy natarcia przeprowadzone przez siły amerykańskie, brytyjskie, francuskie, kanadyjskie, południowoafrykańskie, nowozelandzkie i hinduskie poniosły druzgocącą klęskę.

Dowództwo frontu dowodzonego przez  siły Brytyjskie doszło do wniosku, że akcje bojowe pojedynczych brygad nie przyniosą oczekiwanego rezultatu i zaczęło tym samym planować ofensywę zakrojoną na szerszą skalę. W ramach operacji pod kryptonimem  „Honker” („honk” - w języku angielskim oznacza krzyk dzikich gęsi) główną siłę atakującą miał stanowić 2. Korpus Polski, który został przerzucony do Włoch na przełomie 1943 i 1944 roku.

Przez blisko tydzień Wojsko Polskie prowadziło szturm na niemieckie umocnienia. Natomiast 18 maja 1944 roku wzgórze klasztorne zostało ostatecznie zdobyte, a opór nieprzyjaciela ostatecznie przełamany. W natarciach zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 nigdy nie odnaleziono. Po przełamaniu linii Gustawa, które otworzyło Aliantom drogę na Rzym, Polacy uczestniczyli w zdobyciu ważnych strategicznie miast na Półwyspie Apenińskim – Ankony i Bolonii.

Bitwa pod Monte Cassino miała w znaczące znaczenie militarne i polityczne. Jej zwycięstwo miało na celu zwrócić uwagę zachodnich mocarstw tworzących koalicję antyhitlerowską na losy Polski. Już wtedy połowa jej terytorium była zajęta przez Związek Sowiecki. Niestety w czasie kiedy polscy żołnierze zwyciężali Niemców na włoskim froncie, przyszłość powojennej Polski była już właściwie przesądzona, a Konferencja Pokojowa w Jałcie w 1945 roku ostatecznie doprowadziła do opuszczenia Polski przez sojuszników i ich zgodę na podporządkowanie Europy Środkowo-Wschodniej Związkowi Radzieckiemu.

W walkach o wzgórze klasztorne (Monte Cassino) uczestniczyły m.in. osoby pochodzące z Kresów Wschodnich oraz Białostocczyzny. Wielu z nich było ludźmi zesłanymi w głąb ZSRR w początkowym okresie II wojny światowej.

red. P.S.

źródło: portal infolotnicze.pl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content