Rusza Twardogórski Budżet Obywatelski. Inicjatywa burmistrza Pawła Czulińskiego spotkała się z aprobatą 14 radnych, którzy uchwali TBO w celu zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy Gminy Twardogóra, a także poznania ich oczekiwań.

W ramach TBO mieszkańcy będą mogli zgłosić projekty inwestycyjne bądź remontowe, zlokalizowane na terenie miasta Twardogóra oraz społeczne (np. sportowe, kulturalne lub artystyczne) zlokalizowane na terenie całej gminy Twardogóra. Łączna pula środków do podziału w tegorocznej edycji wynosi 100 tys. zł. – Twardogórski Budżet Obywatelski to symboliczny element zmiany pewnego toku myślenia samorządu, w tym przypadku samorządu twardogórskiego, gdzie faktycznie wybierani przez mieszkańców burmistrz i radni tworzą narzędzie dla mieszkańców, by to właśnie oni wskazali inwestycje do realizacji – mówi burmistrz Paweł Czuliński. – Jest to wspaniała idea zwiększenia wśród mieszkańców zainteresowania lokalnym środowiskiem oraz zwiększenia partycypacji społecznej. Dziękuję radnym za uchwalenie TBO, który – mam wrażenie – nas wszystkich łączy. Już od 1 czerwca można zgłaszać projekty, do czego wszystkich bardzo zachęcam – dodaje.

Od 1 do 30 czerwca br. mieszkańcy gminy Twardogóra, którzy ukończyli 16 lat – będą mogli zgłaszać projekty, które następnie przejdą weryfikację formalną i merytoryczną dokonaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z listą osób popierających projekt, mogą być składane osobiście w pok. nr 10 UMiG w Twardogórze, przesłane do urzędu drogą pocztową bądź na adres skrzynki podawczej Urzędu na ePUAP. Tylko pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną poddane głosowaniu przez mieszkańców, które odbędzie się w dniach 1-15 września 2021 r. Projekty, które osiągną największą liczbę głosów zostaną ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022.

 

źródło: twardogora.pl/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content