20 grudnia to termin budżetowej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Starostwo Powiatu Oleśnickiego informuje, że 20 grudnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa
odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji Jednym z punktów porządku obrad jest przyjęcie uchwały budżetowej na 2022 r.

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji z dnia 25 listopada 2021 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031 i jej przegłosowanie
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r. i jej przegłosowanie
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. i jej przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031 i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022 r. i jej przegłosowanie:
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
f) głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2022
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim
w roku 2022 i jej przegłosowanie
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2022 i jej przegłosowanie
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu i jej przegłosowanie
18. Interpelacje i zapytania radnych
19. Wnioski i oświadczenia
20. Komunikaty
21. Zamknięcie sesji

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny