2. Oleśnicka Kompania Regulacja Ruchu ma nowego dowódcę

30 czerwca dowódca 2. Oleśnickiej Kompanii Regulacji Ruchu, kapitan Wojciech Sługocki, przekazał obowiązki porucznikowi Radosławowi Boli. W uroczystości uczestniczył komendant 4. Regionalnej Bazy Logistycznej w zastępstwie pułkownik Adam Jangrot.

Uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatów oleśnickiego oraz milickiego, służb mundurowych, duchowieństwa, stowarzyszeń kombatanckich i organizacji pozarządowych, dowódcy jednostek i instytucji, odbyła się na terenie kompleksu wojskowego w Oleśnicy.
W swoim przemówieniu pułkownik Adam Jangrot przybliżył przebieg służby porucznika Radosława Boli oraz pogratulował mu objęcia nowego stanowiska
- Pan porucznik Bola jest oficerem pełniącym służbę w kompanii od czasu jej powstania. Pełnił wiele stanowisk związanych z dowodzeniem i transportem wojskowym, zna zadania i problemy kompanii, brał udział w wielu ćwiczeniach z wojskami, jest żołnierzem doświadczonym z ponad dwudziestoletnim okresem służby. Jestem przekonany, że z honorem będzie kontynuował dobre dokonania jakie kompania osiągała w czasie dowodzenia nią przez kapitana Sługockiego i wzbogacał jej osiągnięcia - powiedział.
Następnie wyraził słowa uznania i szacunku dla ustępującego dowódcy:
- Chcę wyrazić słowa uznania i szacunku panu kapitanowi Sługockiemu za czas dowodzenia kompanią, za osiąganie wysokich wyników w szkoleniu i dyscyplinie wojskowej oraz życzyć mu na nowym wyższym stanowisku służbowym sukcesów i spełnienia oczekiwań zawodowych.
Zdający obowiązki dowódcy kapitan Wojciech Sługocki podziękował za współpracę i wsparcie, jakie otrzymał od żołnierzy podczas pełnienia wspólnej służby.
- Dziękuje za zaangażowanie, profesjonalizm oraz za godne reprezentowanie munduru. Bądźcie dumni z tego kim jesteście i co osiągnęliście, miejcie na względzie skalę zmian, jakie można było zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat. Pragnę wam życzyć, by poczucie sprawiedliwości, troska o bezpieczeństwo i wolność Polski wyznaczały wam sens waszej wojskowej służby. Znając mojego następcę porucznika Bolę, jestem spokojny o dalsze losy jednostki - stwierdził.
Następnie przemawiał do zebranych porucznik Radosław Bola. W swoim przemówieniu zwrócił się do kapitana następującymi słowami:
- Dziś nadszedł czas, kiedy odchodzi pan na zasłużone wyższe stanowisko służbowe w strukturach 4. Regionalnej Bazy Logistycznej, jednak jestem przekonany, że 2. Oleśnicka Kompania Regulacji Ruchu będzie bliska pana sercu. Zostawia mi pan wspaniałych żołnierzy, którzy dają świadectwo profesjonalizmu każdego dnia.
Zapewnił, że - dowodząc jednostką wojskową - będzie korzystał z doświadczeń swoich poprzedników, oczekując przy tym zaangażowania wszystkich żołnierzy w codzienne wykonywanie obowiązków służbowych i zawodowych dla dobra Sił Zbrojnych RP.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 2. Oleśnickiej Kompanii Regulacji Ruchu oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy kompanii.
Uroczystość stała się również okazją do wręczania żołnierzom wyróżnień oraz aktów mianowań na wyższy stopień wojskowy.
Ceremonia zakończyła się odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą, w której wzięła udział kompania honorowa, pododdziały 2 krr oraz Garnizonu Oleśnica i Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Zdjęcie: mł. chor. Krzysztof BANDAREK, st. szer. Miłosz KOZICA
Tekst: st. szer. Miłosz KOZICA

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content