159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Było jednym z najdłuższych powstań narodowych. Choć zryw niepodległościowy zakończył się klęską, stanowił asumpt dla dążeń niepodległościowych kolejnych pokoleń Polaków.

W dniu jutrzejszym obchodzimy 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego w XIX wieku polskiego zrywu narodowego. Powstanie wybuchło w nocy z 21 na 22 stycznia 1863 roku, po tym, jak Centralny Komitet Narodowy ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał naród polski do walki. Spowodowane zostało narastającym terrorem, jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Powstanie objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy, poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i austriackiego. Z terenów Galicji i zaboru pruskiego napływali ochotnicy, a także z Włoch, Węgier, Francji. Udział w Powstaniu Styczniowym wzięły wszystkie grupy społeczne, ale szczególnie zaangażowani byli ludzie młodzi - studenci i licealiści - oraz biedota rzemieślnicza.

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe

Fot. CC0, starcie polsko-rosyjskie pod Kowlem, 1863 r.

Chociaż do wcześniejszego powstania listopadowego (1830-31) Polacy przystąpili, dysponując regularną armią z generalicją zaprawioną w bojach wojen napoleońskich, to właśnie powstanie styczniowe było największym zrywem narodowym, na który złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców, skupionych w licznych oddziałach.

Narastająca rusyfikacja i łamanie prawa wywoływały opór społeczny i powodowały zakładanie tajnych organizacji patriotycznych i spiskowych. Do aktywizacji niepodległościowych działań pobudziła Polaków m. in. klęska Rosji w wojnie krymskiej. Niestety, kolejne manifestacje w narodowe rocznice były krwawo pacyfikowane, w 1861 r. wprowadzono nawet stan wojenny, najpierw na Litwie, później w Królestwie Polskim. Zapowiedziano też pobór do carskiego wojska, który miał objąć 12 tys. mężczyzn związanych z organizacjami konspiracyjnymi radykalnego obozu Czerwonych. Tymczasem z 200 tys. Polaków wcielonych do rosyjskiej armii po powstaniu listopadowym – wrócił do domu tylko co dziesiąty. W 1862 powstał Centralny Komitet Narodowy, który zapowiedział reformy społeczne, powołał policję, zaczął zbierać podatki przeznaczone na zakup broni.

Działaniami powstańczymi kierowali dyktatorzy powoływani przez Rząd Narodowy wyłoniony z CKN. Byli to kolejno Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz i Romuald Traugutt, którego stracono na stokach warszawskiej Cytadeli. Powstańcze struktury konspiracyjne stały się wzorem dla polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej.

Romuald Traugutt – Wikipedia, wolna encyklopedia

Fot. Romuald Traugutt, wiki/

Rosyjska przewaga militarna, terror, publiczne egzekucje, rzezie ludności cywilnej i brak zainteresowania powstaniem przez dużą część chłopów przyczyniły się do upadku powstania. W walkach zginęło kilkadziesiąt tysięcy powstańców, jeszcze więcej zesłano na katorgę za Ural. Żywioł polski na dawnych Kresach został zdecydowanie osłabiony. W 1867 r. zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, językiem urzędowym i wykładowym w szkołach stał się rosyjski. Konfiskowano majątki klasztorne i szlacheckie, wystawiano je na licytację.

Odpowiedzią na terror Rosji był polski program pracy organicznej. Skoncentrował działalność Polaków w gospodarce i w nowoczesnych, masowych partiach politycznych. To właśnie Polska Partia Socjalistyczna z Józefem Piłsudskim, dla którego powstanie styczniowe było mitem założycielskim antycarskiej aktywności, oraz Narodowa Demokracja z Romanem Dmowskim na czele, doprowadziły ostatecznie do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Wzmacniając świadomość historyczną, zwłaszcza wśród młodego pokolenia oddajemy należny hołd powstańcom i ofiarom represji carskich. Cześć i chwała bohaterom!"

W Oleśnicy wewnątrz bazyliki św. Jana Apostoła przy ul. Łużyckiej 4 znajduje sie tablica upamiętniająca 150-rocznicę powstania styczniowego. Odsłonięto ją 22.01.2013 r.

 

red. P.S.

źródło: nck.pl/;wojsko-polskie.pl/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny